Bedrijfshal Sligro Drachten

Bedrijfshal Sligro Drachten

Sligro.
November 2018 t/m oktober 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen van asbesthoudende materialen
  • Verwijderen asfaltverhardingen
  • Ontgraven grond rondom funderingsbalken
  • Profileren en verdichten zand 4300 m2
  • Uitvoeren partijkeuring t.b.v. onderzoek bodemkwaliteit
  • Aanbrengen persing t.b.v. rioolbuis onder asfalt
  • Aanbrengen riolering rondom het gebouw
  • Aanbrengen markering
  • Aanbrengen vloerplaten op funderingsnok

 

Direct contact opnemen?