CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Als organisatie proberen wij milieubewust te ondernemen. Duurzaamheid staat hierbij voorop. In dit kader hebben we ons dan ook laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Wij hebben verschillende documenten gepresenteerd om onze voortgang omtrent de CO2-Prestatieladder met u te delen.

Voor meer informatie over het certificaat wordt er verwezen naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, www.skao.nl.

 

Emissie inventaris

WMR is in 2017 begonnen met het bijhouden van haar energieverbruik. Doormiddel van de CO2-footprint wordt dit overzichtelijk weergegeven. De emissie inventaris wordt halfjaarlijks opgesteld.

 

Initiatieven

WMR heeft om de reductie van de emissie uitstoot te bevorderen een eigen initiatief opgezet. Specifiek wordt hierbij gelet op het reduceren van het brandstofverbruik. Het initiatief efficiënt werken maakt het mogelijk om de transportbewegingen tot een minimum te beperken.

 

Energieactieplan

De maatregelen die WMR gaat toepassen met CO2-reductie als doel worden gepresenteerd in het document, energieactieplan. Daarnaast worden ook de reductiedoelstellingen gepresenteerd voor de komende jaren. Dit document wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

 

Nieuwsbrieven

Om intern en extern te communiceren over onder andere het energiebeleid, reductievoortgang en CO2-footprint van WMR wordt er minimaal halfjaarlijks gecommuniceerd. WMR vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar voortgang en dergelijke.

Direct contact opnemen?