Diensten

Eén bedrijf – vier specialismen

Wij zijn één bedrijf met vier gespecialiseerde afdelingen: infra, sloop, milieu en asbest. Veel van onze werkzaamheden worden tijdens de (soms) omvangrijke projecten gecombineerd en dat heeft veel voordelen voor onze klanten. Een aanspreekpunt maar 4 expertises. We werken met 60 vaste medewerkers en meerdere vaste teams in de diverse specialismen.

Alle bedrijfsonderdelen werken samen en staan in nauw overleg met elkaar. Het vergroot onze flexibiliteit, kwaliteit en garandeert de eerder gemaakte afspraken. Wilt u meer weten over het ontstaan en de geschiedenis van WMR, klik dan hier.

Grond-, weg- en waterbouw

Voor de inspectie, aanleg, renovatie, onderhoud van rioleringen, terreininrichting en bestratingen. Wij hebben de mensen en het groot materieel in huis om snel, praktisch en flexibel aan slimme praktijkoplossingen te werken.

Bodemonderzoek en milieutechniek

Voor het advies, de analyse en de realisatie van verantwoorde en betaalbare oplossingen. Als kennispartner adviseren, onderzoeken en begeleiden we bij de uitvoering van bodemsaneringsprojecten en milieucalamiteiten.

Sloop en renovatie

Voor sloopwerkzaamheden, bodemsanering, infrastructurele werkzaamheden, herstructurering en terreininrichting. Naast het uitvoerend werk adviseren we voorafgaand en tijdens de omvattende projecten ook over milieu en afvalproblematiek.

Asbest

Voor de asbestverwijdering en -inventarisatie bij verbouwingen, sloop- of renovatiewerkzaamheden. Wij vervullen zowel de adviserende als uitvoerende rol.

Direct contact opnemen?