Asbestsanering

Asbestsanering

In het verleden werd asbesthoudend materiaal met ander bouw- en sloopafval gestort voor bijvoorbeeld de aanleg van verhardingslagen. Hierdoor is veel asbest in gebouwen, installaties en in de grond terechtgekomen. Nu de gevolgen van vrije asbestvezels op lange termijn bekend zijn, kan er volgens protocol NEN 5707 met een relatief geringe onderzoeksinspanning worden nagegaan of er op een locatie asbest aanwezig is.
WMR is actief in de asbestverwijdering en lid van VERAS.

Calamiteiten

WMR beschikt over de specialisten en het materieel om snel aan de slag te gaan. We voorkomen daardoor verdere verontreiniging en ook de bijkomende kosten blijven beperkt.

Asbestsanering

Niet alleen de asbestverwijdering vereist een specialistische aanpak, ook voor het afvoeren ervan is kennis, kunde en ervaring nodig. Bij verbouwingen, sloop- of renovatiewerkzaamheden vervult WMR een uitvoerende rol, gebaseerd op het SCA  procescertificaat. Bekijk onze gerealiseerde projecten.

Regels en voorschriften

In het asbestverwijderingsbesluit van de overheid zijn alle regels en voorwaarden vastgelegd. Ook asbestsaneringsbedrijven worden door scherpe controles in de gaten gehouden. WMR voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Het gediplomeerde personeel, het geavanceerde materieel en de vakkundige begeleiding voeren zowel de complexe projecten als ook de wat kleinere opdrachten met de grootste zorgvuldigheid uit.

Asbestinventarisatie

Asbesthoudende materialen kunnen schadelijk zijn voor gebruikers van gebouwen en omwonenden. WMR onderzoekt het risicogehalte van alle (visueel) waarneembare asbesthoudende materialen. Bij een bouw- en/of sloopvoornemen is een dergelijk onderzoek verplicht, conform het Model Bouwverordening. Het risico voor het verdere gebruik en een eventuele sanering wordt per toepassing bepaald. De risicoclassificering heeft drie categorieën met betrekking tot de saneringsurgentie en –methode.

Bekijk onze gerealiseerde projecten
 

Kwaliteitskeurmerk

In het Asbestverwijderingsbesluit is vastgesteld dat uitsluitend deskundig gecertificeerde bedrijven dit werk mogen uitvoeren. WMR voldoet aan alle eisen die zijn gesteld in het Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530 en is gecertificeerd door een erkend certificatie instituut. WMR is als asbestspecialist gecertificeerd volgens deze norm en gemachtigd het SCA-merkteken te voeren. Al onze certificeringen staan hier.

Direct contact opnemen?