Asfalteren & reconstructie wegen te Broeksterwoude

Asfalteren & reconstructie wegen te Broeksterwoude

In de vroege ochtend is er vandaag gestart met de asfalteerwerkzaamheden van…
Meer lezen

Harlingen infrawerkzaamheden (4)
Infrawerkzaamheden vlek 13 Harlingen

Infrawerkzaamheden vlek 13 Harlingen bouwrijp maken Ludinga Vastgoed BV November 2019 t/m…
Meer lezen

Woonrijp maken Houkepoort Sneek (3)
Woonrijp maken Houkepoort Sneek

Woonrijp maken fase 2 en 3 Houkepoort Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân November 2019…
Meer lezen

Bouwrijp maken Drachtstercompagnie (8)
Bouwrijp maken uitbreiding Drachtstercompagnie

Earth Go! Maart 2020 t/m april 2020 Uitgevoerde werkzaamheden: Uitvoeren van opruimwerkzaamheden…
Meer lezen

Sloop nieuwbouw Surhuisterveen
Sloop en nieuwbouw Aldi Surhuisterveen

Aldi Vastgoed B.V. Juli 2019 t/m maart 2020 Uitgevoerde werkzaamheden: Demonteren van…
Meer lezen

Sloop nieuwbouw Surhuisterveen
Rioolvernieuwing te Stiens

Rioolvernieuwing in drie straten te Stiens Gemeente Leeuwarden April 2020 t/m augustus…
Meer lezen

Reconstructie N917 Hegebrechtsterleane (3)
Reconstructie N917 Hegebrechtsterleane

Provincie Fryslân. Augustus 2019 t/m oktober 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen verhardingen Verwijderen…
Meer lezen

Uitbreiding Weidenaar Dokkum (1)
Uitbreiding Weidenaar worstmakerij Hogedijken Dokkum

Weidenaar Worst B.V. April 2019 t/m januari 2020. Uitgevoerde werkzaamheden: Opruimen losse…
Meer lezen

Reconstructie Noordersingel Burgum (1)
Reconstructie Noordersingel Burgum

Gemeente Tytsjerksteradiel. Augustus 2019 t/m oktober 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen/aanbrengen elementenverhardingen Aanleggen…
Meer lezen

Haven Marsum
Kade Langpaed Menaam en Haven Marsum

Gemeente Waadhoeke. April 2018 t/m juli 2018. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen begroeiing bermen…
Meer lezen

Renovatie stationsgebied te Camminghaburen (3)
Renovatie stationsgebied te Camminghaburen

Gemeente Leeuwarden. Juli 2019 t/m september 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen/aanbrengen elementenverhardingen Verwijderen…
Meer lezen

Bedrijfshal Sligro Drachten

Sligro. November 2018 t/m oktober 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende materialen…
Meer lezen

Groot onderhoud kom Holwerd N358 (2)
Groot onderhoud kom Holwerd N358

Provincie Fryslân. April 2019 t/m mei 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen elementenverharding Opnieuw…
Meer lezen

Reconstructie kruispunt De Tsjoele N392 (2)
Reconstructie kruispunt De Tsjoele N392

Provincie Fryslân. September 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Aanbrengen asfaltverhardingen Aanbrengen leidingen t.b.v. afwatering…
Meer lezen

Bouwrijp maken terrein Aldi

Bouwrijp maken terrein nieuwbouw Aldi te Harlingen. Beton- en aannemersbedrijf Veenstra BV.…
Meer lezen

Tennet de weel
Grondwerk en terrein nieuwbouw Tennet

Grondwerk en terrein nieuwbouw 150/20kV Tennet De Weel. Oktober 2018 t/m september…
Meer lezen

Infrastructuur Schreiershoek Oostrum (1)
Infrastructuur Schreiershoek Oostrum

Schreiershoek Recreatie. Januari 2019 t/m maart 2019. Uitgevoerde werkzaamheden: Aanbrengen elementenverhardingen Aanbrengen…
Meer lezen

Stadsfenne Sneek
Stadsfenne Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân. September 2017 t/m januari 2018. Uitgevoerde werkzaamheden: Aanbrengen riolering op…
Meer lezen

Bouwrijp maken Steenslân Stiens (3)
Bouwrijp maken Steenslân Stiens

Gemeente Leeuwarden. Juli 2017 t/m december 2018. Uitgevoerde werkzaamheden: Aanbrengen rioleringen Aanbrengen…
Meer lezen

Aanleg taludbekleding kunstwerken N381

Combinatie Mobilis-Friso Civiel 2015-2016 Aanleg van taludbekleding onder kunstwerken in de N381…
Meer lezen

Totaalsloop en nieuwbouw 5 gemalen Dongeradeel – Ferwerderadeel

Friso Civiel 2015-2017 Sloop- en infrastructuur nieuwbouw 5 gemalen  
Meer lezen

Herinrichting Oosterbierum

Gemeente Franekeradeel 2016 Volledige reconstructie van de bebouwde kom van Oosterbierum
Meer lezen

Aanleg parkeerterreinen Friese Poort Sneek

Friese Poort 2016 Aanleg van ca. 2.000 m2 parkeerterrein
Meer lezen

Uitbreiding Weidenaar Vleesbedrijf Dokkum

Weidenaar 2016 Renovatiesloop uitbreiding worstmakerij Uitbreiding en herinrichting parkeerterrein  
Meer lezen

Herinrichting parkeerterrein Burgum

Gemeente Tytsjerksteradiel 2016 Herinrichting van parkeerterrein van ca. 3.500 m2  
Meer lezen

Sloop en infra nieuwbouw MCL

Bouwgroep Dijkstra Draisma MCL 2016-2017 Werkzaamheden: Asbestsaneringen Totaalsloop huidige spoedeisende hulp Aanpassen…
Meer lezen

Opruimwerk Hendrik Algrawei Leeuwarden

Provinsje Fryslân Opruimwerk Hendrik Algrawei Verwijderen van oude rijwegen en resterende infrastructuur…
Meer lezen

Renovatie Molengebouw Leeuwarden

Renovatie Molengebouw Stenden Hogeschool Leeuwarden Uitvoering juni 2017 – maart 2018 Opdrachtgever:…
Meer lezen

Aanpassen hoofdriool Uniastrjitte Marsum

Aanpassen hoofdriool Uniastrjitte Marsum Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke – Bouwbedrijf Lont Januari 2018…
Meer lezen

Reconstructie Hoedemakerspolder Dokkum

Reconstructie Hoedemakerspolder Dokkum Opdrachtgever: Gemeente DDFK Juli 2017 – juni 2018 Werkzaamheden:…
Meer lezen

Einsteinweg Leeuwarden

Terreininrichtingen uitbreiding Einsteinweg Leeuwarden Opdrachtgever: Invasto vastgoed Opdracht: Realiseren infra Aanleg van…
Meer lezen

Totaalsloop 42 en nieuwbouw 43 woningen

Opdrachtgever: Woonfriesland/ Jorritsma bouw. Opdracht: Totaalsloop 42 en nieuwbouw 43 woningen Blauwgras…
Meer lezen

Direct contact opnemen?