Geschiedenis WMR

De ruilverkaveling

WMR Rinsumageest B.V. is in 1955 opgericht als een zelfstandige onderneming waarbij de letters WMR staan voor Werktuigen Maatschappij Rinsumageest. Vanaf die eerste dag hielden we ons bezig met ruilverkaveling- en loonagrarische werkzaamheden.

Het idee om grond te verkavelen is afkomstig uit de Verenigde Staten. Door grotere landbouwkavels te creëren, konden ze beter bewerkt worden. In Nederland gebeurde dit voor het eerst in 1916 op Ameland waar in de Ballumer Mieden 119 eigenaren het aantal percelen verkleinden van 3659 naar 500.

Er kwamen meerdere wetten om de herverkaveling in goede banen te leiden. De Wet op de Ruilverkaveling in 1924 kon boeren zelfs dwingen om mee te werken. In de Ruilverkavelingswet van 1954 werd voor het eerst rekening gehouden met de belangen van de natuur en het landschap. Er werd niet langer alleen gekeken naar een optimale inrichting van het landelijk gebied ten behoeve van de landbouw maar het diende ook ter versterking van natuurlijke en landschappelijke waarden, van zowel infrastructuur, de openluchtrecreatie als de cultuurhistorie.

In totaal is ongeveer 70% van het landelijk gebied ‘op de schop’ gegaan. Ruilverkaveling was één van de voornaamste instrumenten om veranderingen, landschappelijk, economisch en zelfs sociaal, in de agrarische samenleving te bewerkstelligen.

‘WMR voor uw landontginning tot en met de oogst’

WMR groeide elk jaar en vanaf 1977 zijn we een middelgroot bedrijf met 60 vaste medewerkers. We zijn een Fries familiebedrijf en de kleinzoon van de oprichter, Kees Boersma, is de huidige directeur. Een praktisch ingestelde organisatie met mensen die van aanpakken en doorpakken houden.

We hebben veel veranderingen en verbeteringen doorgemaakt, ook qua werkzaamheden. In oude folders luidde onze slogan ‘WMR voor uw landontginning tot en met de oogst’ en werden onze werkzaamheden omschreven als Cultuurtechnische werken, Agrarische dienstverlening, Grond-weg- en waterbouw en Milieutechniek.

De bedrijfsonderdelen groeiden los van elkaar en dit leidde tot nieuwe slogans.
WMR Grond- weg- en waterbouw, een kei van een partner
WMR slooptechniek, een service met meerwaarde
WMR Milieutechniek, met zorg voor het milieu 

WMR, de onmisbare schakel

De afdeling Milieutechniek vermeldde destijds asbestverwijdering en inventarisatie al in haar folder. Sinds de digitale tijd, waarin we geen folders meer laten drukken, is asbest een geheel zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel geworden.

Wat niet is veranderd is, is onze vestigingsplaats, Rinsumageest. Of het geven van goed  advies, het doen van onderzoeken en de feitelijke uitvoering van projecten. De slogan WMR, de onmisbare schakel hopen we nog jaren in de praktijk te brengen.

Direct contact opnemen?