Sloop en Renovatie

Meerwaarde bij het slopen

Het slopen van gebouwen vraagt om een brede expertise en meerdere specialismen.
WMR heeft alles in huis om sloopwerk, asbestverwijdering, bodemsanering, infrastructurele werkzaamheden en de terreininrichting zelf uit te voeren. Dit is voor u als klant niet alleen makkelijk en goedkoop maar het scheelt ook tijd en energie om het ons te laten regelen. We hebben de certificaten in huis om een meerwaarde te zijn bij elke opdracht. Bekijk onze gerealiseerde projecten.

Slopen met beleid

Er worden elk jaar meer voorwaarden en eisen gesteld aan het milieu, de duurzaamheid en de afvalafhandeling bij sloopwerken. Om sloopafval vanaf de basis te sorteren, gescheiden af te voeren, te recyclen en/of te hergebruiken is een gedegen plan van aanpak nodig.

Bij hergebruik gebruiken wij een voorwerp opnieuw, al dan niet voor een ander doel, en bij recycling vormen wij een afvalstof om tot een nieuw product.

Ook precisierenovatiesloop coördineren onze mensen om het vervolgens zelf uit te voeren.

Een geruststellende gedachte voor elke opdrachtgever die aan alle strenge eisen wil voldoen en het milieu niet verder wil belasten. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring en expertise en bekijk onze gerealiseerde projecten op het gebied van omgekeerd bouwen, zoals wij het graag noemen.

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Circulair slopen

Hergebruik bij sloop verlaagt de stortkosten en het vermindert de grondstofschaarste. WMR stimuleert kostenefficiënt hergebruik en ziet materialen niet als afval, maar als een nieuwe grondstof. Voor u als klant betekent dit dat wij hoogwaardig slopen, de diversiteit van materialen scheiden en voor hergebruik en recycling zorgen.

Wij beginnen het slopen met een gedegen onderzoek. Gebruik onze kennis van zowel de producten als ook van de markt voor duurzame en slimme oplossingen.  

Urban mining

Steeds meer wordt er in de bouw- en infrastructuursector aan urban mining gedaan. De wegwerpeconomie komt hierdoor stapje voor stapje tot stilstand. Voor de gehele overstap van wegwerpproducten naar circulariteit zijn toepasbare oplossingen nodig. WMR gaat uit van een praktische benadering en adviseert u graag over de mogelijkheden.

Certificeringen slooptechniek

Direct contact opnemen?