Grondwerk en terrein nieuwbouw Tennet

Grondwerk en terrein nieuwbouw Tennet

Grondwerk en terrein nieuwbouw 150/20kV Tennet De Weel.
Oktober 2018 t/m september 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Werken in een hoogspanningsgebied
  • Aanbrengen van elementenverhardingen
  • Aanbrengen van mantelbuizen
  • Aanleggen van drainage
  • Graven van sleuven ten behoeve van kabels en leidingen
  • Uitvoeren van een grondonderzoek

Direct contact opnemen?