Groot onderhoud kom Holwerd N358

Groot onderhoud kom Holwerd N358

Provincie Fryslân.
April 2019 t/m mei 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen elementenverharding
  • Opnieuw stellen kolken/opsluitbanden
  • Machinaal herstraten rondweg

Direct contact opnemen?