Kade Langpaed Menaam en Haven Marsum

Kade Langpaed Menaam en Haven Marsum

Gemeente Waadhoeke.
April 2018 t/m juli 2018.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen begroeiing bermen
  • Verwijderen steigers en beschoeiing
  • Uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen van RWA-riolering
  • Aanbrengen van kunststof damwandelementen
  • Aanbrengen verankering kunststof damwand
  • Aanbrengen elementenverharding

Haven Marsum foto’s:

Kade Langpaed foto’s:

 

Direct contact opnemen?