Reconstructie kruispunt De Tsjoele N392

Reconstructie kruispunt De Tsjoele N392

Provincie Fryslân.
September 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Aanbrengen leidingen t.b.v. afwatering
  • Aanbrengen wegbebakening
  • Aanbrengen gestorte geleidebanden

Direct contact opnemen?