Reconstructie N917 Hegebrechtsterleane

Reconstructie N917 Hegebrechtsterleane

Provincie Fryslân.
Augustus 2019 t/m oktober 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen verhardingen
  • Verwijderen asbestcementbuis
  • Verwijderen grondkabel 100 m1
  • Profileren van oppervlakten 4350 m2
  • Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort 275 m1
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Aanbrengen wegbebakening
  • Aanbrengen groenvoorzieningen

Direct contact opnemen?