Renovatie stationsgebied te Camminghaburen

Renovatie stationsgebied te Camminghaburen

Gemeente Leeuwarden.
Juli 2019 t/m september 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen/aanbrengen elementenverhardingen
  • Verwijderen groenvoorzieningen
  • Verrichten van grondwerkzaamheden
  • Verplaatsen bestaande straatkolken
  • Coördineren aanbrengen verlichtingskabel

Direct contact opnemen?