Stadsfenne Sneek

Stadsfenne Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân.
September 2017 t/m januari 2018.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen riolering op basis van een paalfundering
  • Aanbrengen damwandconstructies
  • Aanbrengen elementenverhardingen

Direct contact opnemen?