Uitbreiding Weidenaar worstmakerij Hogedijken Dokkum

Uitbreiding Weidenaar worstmakerij Hogedijken Dokkum

Weidenaar Worst B.V.
April 2019 t/m januari 2020.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Opruimen losse inventaris buitenterrein
  • Aanbrengen duiker
  • Ontgraven grond rondom funderingsbalken
  • Diverse rioleringswerkzaamheden

 

Direct contact opnemen?