UPDATE: Doarpshûs ‘Yn ‘e Mande’

UPDATE: Doarpshûs ‘Yn ‘e Mande’

UPDATE: Doarpshûs ‘Yn ‘e Mande’

Zoals u ziet is er al weer veel veranderd t.o.v. een aantal weken geleden! Hesco Bouw heeft de opdracht om het authentieke dorpshuis ‘Yn’e Mande’ van Tytsjerk te transformeren tot een modern multifunctioneel centrum. WMR Rinsumageest BV heeft in dit project de taak om het huidige pand gedeeltelijk te demonteren, zodat de nieuwbouw hier perfect op aansluit. Verder verzorgd WMR de grond- en rioolwerkzaamheden voor de nieuwbouw en tevens voor het nieuw te realiseren parkeerterrein.

Direct contact opnemen?