Verbouw Beursgebouw Leeuwarden

Verbouw Beursgebouw Leeuwarden

Bouwgroep Dijkstra Draisma.
Februari 2018 t/m mei 2019.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verwijderen van asbesthoudende materialen
  • Verrichten van sloopwerkzaamheden
  • Verrichten van grondwerkzaamheden

 

Direct contact opnemen?